ҚБТУ ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫ

ДОКТОРАНТУРА

ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫ

ДОКТОРАНТУРА

Докторантураға түсушілердің чатына қосылыңыз
ҚБТУ мектептері
Докторантураға түсу шарттары
Маңызды күндер
3 шілде -
3 тамыз
3 шілде -
3 тамыз
ҰТО порталы арқылы докторантураға түсу емтихандарына өтініштерді қабылдау
3 шілде -
3 тамыз
3 шілде -
3 тамыз
ҚБТУ-ға құжаттарды тапсыру
4 – 20 тамыз
4 – 20 тамыз
Докторантураға түсу емтиханын тапсыру
25 - 27 тамызға дейін
25 - 27 тамызға дейін
Шарт жасасу
28 тамыз
28 тамыз
Қабылдау
2 - 9 қыркүйек
2 - 9 қыркүйек
Күзгі семестрдің басталуы
Бірінші семестрде
Бірінші семестрде
Бейіндік бағыттағы магистратура дипломы бар тұлғалар үшін пререквизиттер мен педагогикалық циклден өту (қажет болған жағдайда)
Қажетті құжаттар тізімі
 • Талапкердің сауалнамасы
 • Өтініш
  құжаттарды тапсырған кезде толтырылады
 • Магистр дипломы және қосымшалар (транскрипт)
  түпнұсқа
 • Жеке куәлік
  түпнұсқа және көшірме
 • Фотосурет 3x4-6 дана
  түпнұсқа
 • № 075-У медициналық анықтама
  түпнұсқа
 • Докторантураға түсу емтиханын тапсыру туралы сертификат
  ДТЕ тапсырғаннан кейін
 • ҚАЗТЕСТ мемлекеттік тіл бойынша емтихан тапсыру туралы ресми сертификат
  ҰТО береді
 • Шет тілін меңгергенін растайтын халықаралық сертификат
  түпнұсқа
 • Кадрларды есепке алу жөніндегі жеке парақ немесе жұмыс орны бойынша кадр қызметімен расталған еңбек қызметін растайтын өзге де құжат (жұмыс өтілі-9 айдан кем емес)
  көшірмесі
 • Соңғы 3 күнтізбелік жылдағы ғылыми жарияланымдардың тізімі ( бар болса) / зерттеу жүргізу жоспары

ҚАБЫЛДАУ ЕМТИХАНЫНЫҢ ФОРМАТЫ

Докторантураға түсу емтиханы келесі блоктардан тұрады:
1) түсу емтиханына дейін ҚБТУ емтихан комиссиясымен әңгімелесу
2) эссе жазу
3) білім беру бағдарламасы тобының бейіні бойынша емтихан сұрақтарына жауаптар

Әңгімелесу оқуға түсушінің кәсіби және жеке қасиеттерін, ғылыми-зерттеу немесе эксперименттік-зерттеу жұмыстарын жүргізу әлеуетін бағалауға бағытталған. Әңгімелесу бейне байланысты міндетті түрде пайдалана отырып, қашықтықтан жүргізіледі.

Әңгімелесуге түсуші келмеген жағдайда 0 балл қойылады.

Докторантураға түсу емтиханына 3 сағат 30 минут беріледі, оның ішінде - сұхбат үшін – 20 минут, білім беру бағдарламасы тобының бейіні бойынша эссе және емтихан сұрақтарына жауап жазуға – 190 минут.

Қабылдау емтиханының нәтижелері оны өткізгеннен кейінгі күні жарияланады. Түсу емтиханының нәтижелерімен оқуға түсушілер Жеке кабинетте таныса алады.

Қабылдау емтиханының нәтижелері бойынша электрондық сертификат беріледі.

Мемлекеттік білім беру гранты бойынша докторантурада оқуға және ақылы негізде түсу емтиханы бойынша ықтимал 100 балдан кемінде 75 балл жинаған тұлғалар қабылданады.

АПЕЛЛЯЦИЯЛЫҚ КОМИССИЯЛАРДЫҢ ЖҰМЫС ТӘРТІБІ

Докторантураға түсу емтиханына компьютерлік форматта апелляцияға өтініштер нәтижелер жарияланғаннан кейін келесі күні сағат 13:00-ден 13:40-ға дейін қабылданады.

Докторантураға түсу емтиханының апелляциясына мазмұны бойынша 40 минут беріледі.

 • Білім беру бағдарламасы тобының бейіні бойынша эссе жазу блоктары, емтихан сұрақтарына жауаптар бойынша апелляцияны ҚБТУ апелляциялық комиссиясы жүргізеді.
 • Докторантура бағдарламаларының түсу емтихандары бойынша ҚБТУ апелляциялық комиссиясы: білім беру бағдарламаларының топтары бойынша түсу емтиханының нәтижелерін апелляциялайтын тұлғаға балл қосу/қоспау туралы шешім қабылдайды.

 • Ағылшын тілін білуге арналған қосымша тестілеу бойынша докторантураға түсетін адамдардан тест тапсырмаларының мазмұны және техникалық себептер бойынша апелляцияны Республикалық апелляциялық комиссия қарайды.
 • Ағылшын тілін білуге арналған қосымша тестілеу бойынша докторантураға түсушілерден техникалық себептер бойынша апелляция оқуға түсушілерге тестілеу өткізу кезінде беріледі.
 • Мазмұны бойынша апелляция докторантураға түсушілерден ағылшын тілін білуге қосымша тестілеу бойынша қосымша тестілеу аяқталғаннан кейін 30 минут ішінде беріледі.
 • Техникалық себептер бойынша апелляция тест тапсырмасы шарттарының фрагменті болмаған жағдайда (мәтіндер, схемалар, суреттер, кестелер) оның нәтижесінде дұрыс жауабын анықтау мүмкін болмаған жағдайда қаралады. Апелляцияға берілген өтініште жазылған нақты фактілер қаралуға жатады.

Докторантураға түсушілерден ағылшын тілін білуге арналған қосымша тестілеу бойынша тест тапсырмаларының мазмұны бойынша апелляция:
 • дұрыс жауап дұрыс жауаптардың кодымен сәйкес келмейді (дұрыс жауаптың нұсқасы көрсетіледі)
 • дұрыс жауап жоқ
 • барлық ұсынылғандардың біреуін дұрыс таңдау арқылы тест тапсырмаларында біреуден артық дұрыс жауап бар (дұрыс жауаптардың барлық нұсқалары көрсетіледі)
 • дұрыс жасалмаған тест тапсырмасы

Республикалық апелляциялық комиссияның шешімі түпкілікті болып табылады және қайта қарауға жатпайды.

Апелляция нәтижелері бойынша оқуға түсушінің жеке кабинетінде апелляцияны ескере отырып, түсу емтиханының нәтижелері көрсетіледі.
ҚАБЫЛДАУ ЕМТИХАНДАРЫНА ДАЙЫНДАЛУ ҮШІН ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР

D072 Менеджмент:

 • Менеджмент
 • Жобаларды басқару

D094 Ақпараттық технологиялар:

 • Информатика, есептеу техникасы және басқару
 • Компьютерлік ғылым және жасанды интеллект
 • Математикалық және компьютерлік моделдеу

D097 Химиялық инженерия және процесстер:

 • Органикалық заттардың химиялық технологиясы
 • Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы
 • Мұнай химиясы
D101 Материалтану және жаңа материалдар технологиясы:
 • Материалтану және жаңа материалдар технологиясы
D108 Наноматериалдар және нанотехнологиялар:
 • Наноматериалдар және нанотехнологиялар
D115 Мұнай инженериясы:
 • Мұнай-газ ісі

D117 Металлургиялық инженерия:

 • Металлургия

D121 Геология:

 • Геология және пайдалы қазбалар кен орындарын барлау
ПРЕРЕКВИЗИТТЕР
Менеджмент/жобаларды басқару:
 • Пререквизиттер қарастырылмаған
Информатика, есептеу техникасы және басқару:
 • Пререквизиттер қарастырылмаған

Компьютерлік ғылым және жасанды интеллект:

 1. Машиналық оқыту
 2. Статистика
Математикалық және компьютерлік моделдеу:
 1. Сызықтық алгебра
 2. Математикалық талдау
Наноматериалдар және нанотехнологиялар:
 1. Қатты дене физикасы
 2. Жартылай өткізгіштер физикасы
Мұнай-газ ісі:
 1. Мұнай-газ инжинирингіне кіріспе
 2. Мұнай және газ кен орындарын игеру техникасы мен технологиясы
Органикалық заттардың химиялық технологиясы:
 1. Жалпы химиялық технология
 2. Органикалық химия
Мұнай химиясы:
 1. Жалпы химиялық технология
 2. Мұнай және газ химиясы
 3. Мұнай және газды өңдеу технологиясы
Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы:
 1. Жалпы химиялық технология
 2. Бейорганикалық заттарды алу технологиясы
Металлургия:
 1. Металлургиялық процестер теориясы
Материалтану және жаңа материалдар технологиясы:
 1. Материалтануға кіріспе
 2. Физикалық химия
Геология және пайдалы қазбалар кен орындарын барлау:
 1. Жалпы геология
 2. Геология және пайдалы қазбалар кен орындарын барлау
МЕМЛЕКЕТТІК БІЛІМ БЕРУ ГРАНТТАРЫН ӨТЕУ
2021 жылдан бастап мемлекеттік білім беру грантында мемлекет есебінен оқыған магистратура және докторантура студенттері университетті бітіргеннен кейін 3 (үш) жыл жұмыс істеуі керек. Бұл ретте 2021 жылдан бастап жұмыс істеу ережелері жеңілдетілді: түлектер белгіленген кезеңді бұрын талап етілгендей мемлекеттік ұйымдарда ғана емес, жеке ұйымдарда да жұмыс істей алады.

Сондай-ақ, грант берушіні оқытуға мемлекеттің жұмсаған шығындарын өтеу бойынша норма енгізілді. Яғни, егер студент грант бойынша екі жыл оқыса, содан кейін ақылы формаға ауысса, онда ол тегін оқыған оқу жылдарының санына сәйкес уақытты өтеуге мәжбүр болады. Бұл норма ақылы оқитын студенттер грант бойынша бос орындарға конкурс арқылы түскен жағдайда да қолданылады.

Грантта оқыған түлекке мамандық бойынша жұмысқа орналасуға қандай мерзім беріледі?
Жұмысқа жіберуді ЖОО құрған түлектерді бөлу жөніндегі комиссия алдын ала ұсынады. Түлек жоғары оқу орнын бітірген жылы 1 қыркүйектен бастап жұмыс істей бастауы керек.

Мамандық бойынша жұмысқа орналаспаған түлекке қандай жауапкершілік қарастырылған?
Өтеу бойынша міндеттемелер орындалмаған жағдайда оқу шығындарын өтеу бойынша жауапкершілік көзделген.

Қандай жағдайда мемлекеттік грантты өтеудің қажеті жоқ?
Оқу шығындарын төлеу кезінде, сондай-ақ келесі жағдайларда жұмыс істеудің қажеті жоқ:
 • жұбайының (зайыбының)тұратын, жұмыс істейтін немесе қызмет өткеретін жері бойынша елді мекенде бос жұмыс орындары жоқ;
 • I және II топтағы мүгедектік;
 • мемлекеттік білім беру тапсырысы, магистратура, докторантура негізінде резидентураға одан әрі оқу үшін түсімдер;
 • жүктілік;
 • егер адамдар үш жасқа дейінгі баланы (балаларды) өз бетінше тәрбиелесе.
Гранттарды өтеу туралы ақпаратты жедел алу үшін Telegram-да ҚР ҒжЖБМ @Fincenter_bot пайдаланыңыз, онда ҚР ҒжЖБМ "Қаржы орталығы" АҚ барлық бағдарламалары мен грантты өтеу туралы қажетті ақпарат ұсынылған.

Мемлекеттік гранттарды міндетті өтеу

FAQ: Магистратура және докторантура түлектері үшін міндетті грантты өтеу
БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫ
Білім беру қызметтерінің құны
Профессорско-преподавательский состав КБТУ
БАЙЛАНЫСТАР
+7 727 357 42 42
+7 727 357 42 63
postgrad@kbtu.kz
Алматы қ., Төле би к-сі, 59

Дүйсенбі-жұма: 09:00-ден 18:00-ге дейін

Сенбі: 10:00-нан 15:00-ке дейін